Oszuści wykorzystują zmiany w prawie

Oszuści wykorzystują zmiany w prawie

Oszuści wysyłają korespondencję bardzo podobną do listów ZUS informujących o nowych rachunkach bankowych obowiązujących od 2018r.

Warto pamiętać: ZUS wysyła listy do podatników jedynie listem poleconym. Nowe numery rachunków bankowych mają określoną strukturę m.in. ostatnie 10 cyfr to numer NIP
Poprawność numeru konta można sprawdzić również na stronie: https://www.eskladka.pl/

Poniżej zamieszczamy przykładowe pismo wysłane przez ZUS. Warto udostępnić również dla innych, aby przestrzec przed utratą środków na rzecz naciągaczy!

Poniżej zamieszczamy przykładowe pismo z ZUS:

Informacja o rachunku do rozliczeń ZUS - oszuści

Tagi:
,