Biznes Tag

1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać split payment – mechanizm podzielonej płatności – art. 108a-108d ustawy VAT. Mechanizm podzielonej płatności ( split payment) znajdzie zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. W konsekwencji pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej), nie będzie możliwe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w transakcjach B2C.